Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y penderfyniad

057006 - A - Full Application - Residential Development Including 15 No. New Housing Units and the Change of Use/Conversion of the Former Lluesty Hospital Infirmary Wing into 14 No. Apartments at Lluesty Hospital, Old Chester Road, Holywell.

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Penderfyniadau:

Rhoi caniatâd cynllunio ar yr amod fod yr ymgeisydd yn derbyn Rhwymedigaeth Adran 106 ac yn ddibynnol ar yr amodau a amlinellwyd yn yr adroddiad, yn unol ag argymhelliad y swyddog.

Awdur yr adroddiad: Ffion Jones

Dyddiad cyhoeddi: 30/05/2019

Dyddiad y penderfyniad: 03/04/2019

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 03/04/2019 - Pwyllgor Cynllunio

Accompanying Documents:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents