Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y penderfyniad

Approval of Clwyd Pension Fund Statement of Accounts

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Cyngor Sir y Fflint

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is KeyPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To agree that the Clwyd Pension Fund will sign off its own Annual Accounts after external audit.

Penderfyniadau:

Cyflwynodd y Prif Weithredwr (Llywodraethu) yr adroddiad i alluogi Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd, fel y corff mwy priodol, i gymeradwyo datganiad cyfrifon terfynol Cronfa Bensiwn Clwyd, yn hytrach na’r Cyngor Llawn. Byddai’r ymagwedd hon, a gefnogwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru, yn dal i gynnwys ystyriaeth o’r cyfrifon terfynol gan y Pwyllgor Archwilio.

 

Ar ran Pwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd, cadarnhaodd y Cadeirydd, y Cynghorydd Dave Hughes, ei gefnogaeth ar gyfer yr ymagwedd hon.

 

PENDERFYNWYD:

 

Bod datganiad cyfrifon terfynol Cronfa Bensiwn Clwyd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Archwilio ac yn cael ei gymeradwyo gan Bwyllgor Cronfa Bensiwn Clwyd.

Awdur yr adroddiad: Gareth Owens

Dyddiad cyhoeddi: 26/09/2018

Dyddiad y penderfyniad: 19/06/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 19/06/2018 - Cyngor Sir y Fflint

Accompanying Documents:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents