Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme (Social & Health Care)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol a dywedodd y byddai Lleoliadau y Tu Allan i’r Sir yn eitem ar y rhaglen i’w hystyried gan y Pwyllgor mewn cyfarfod ar 29 Mawrth 2018. Dywedodd hefyd y cytunwyd y byddai cyfarfod ar y cyd o’r Pwyllgorau Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd ac Addysg ac Ieuenctid wedi’u trefnu ar 24 Mai 2018.

 

Mewn ymateb i gais gan y Pwyllgor, cytunodd yr Hwylusydd i gysylltu â’r Hwylusydd Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymuned a Menter i drefnu cyfarfod ar y cyd cyn i’r Prif Swyddog (Cymuned a Menter) adael ar ddiwedd Ebrill 2018. 

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Bod y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn cael ei diweddaru’n unol â hyn; a

 

(b)       Bod yr Hwylusydd, mewn ymgynghoriad a Chadeirydd y Pwyllgor, yn cael ei awdurdodi i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng cyfarfodydd, pe bai angen.

 

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 18/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 25/01/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 25/01/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents