Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y penderfyniad

Forward Work Programme (Social & Health Care)

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Yn Benderfyniad Allweddol?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Social & Health Care Overview & Scrutiny Committee


Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd Trosolwg a Chraffu Gofal Iechyd a Chymdeithasol y Rhaglen Gwaith I'r Dyfodol er mwyn ei hystyried. Dywedodd y cytunwyd y byddai cyfarfod ychwanegol o’r Pwyllgor yn cael ei gynnal yn ystod Medi 2017, er mwyn trefnu eitemau gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr. Byddai aelodau’n cael gwybod am y dyddiad maes o law.  

 

Cyfeiriodd yr Hwylusydd at Bapur Gwyn y Gwasanaethau Cymdeithasol oedd wedi ei anfon ar e-bost i’r Pwyllgor. Dywedodd y Prif Swyddog y dylai ymatebion gael eu hanfon at yr Uwch Reolwr Diogelu a Chomisiynu erbyn diwedd Awst 2017.  

 

PENDERFYNWYD:

 

 (a)      Cytuno ar y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol yn ddibynnol ar y newid uchod.

 

 (b)      Fod ymatebion Aelodau i Bapur Gwyn y Gwasanaethau Cymdeithasol oedd wedi eu hanfon ar e-bost at y Pwyllgor yn cael eu hanfon at yr Uwch Reolwr Diogelu a Chomisiynu erbyn diwedd Awst 2017.  

 

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 04/04/2018

Dyddiad y penderfyniad: 20/07/2017

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 20/07/2017 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Gofal Cymdeithasol ac Iechyd

Accompanying Documents:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents