Skip to Content
Hafan>
Preswyl > Y Cyngor a Democratiaeth > Canlyniadau'r Etholiad

Manylion y penderfyniad

Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Statws y Penderfyniad: Recommendations Approved

Is AllweddolPenderfyniad?: No

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: No

Diben:

To consider the Forward Work Programme of the Environment Overview & Scrutiny Committee

Penderfyniadau:

Cyflwynodd yr Hwylusydd y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol i’w ystyried. Dywedodd y gofynnwyd eisoes i Aelodau gyflwyno cwestiynau penodol ar Orfodi’r Gofal Amgylcheddol cyn yr eitem ar agenda’r cyfarfod nesaf. Byddai trefniadau tebyg hefyd yn berthnasol i gyfarfod mis Medi ac eitem ar Gyfoeth Naturiol Cymru.

 

Byddai dyddiadau cyfarfodydd blwyddyn y Cyngor 2018/19 yn cael eu cynnwys yn Raglen Gwaith i’r Dyfodol unwaith y cytunir ar y dyddiadur yn y Cyfarfod Blynyddoedd Cyffredinol.

 

PENDERFYNWYD:

 

(a)       Nodi’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol; ac

 

(b)       Awdurdodi’r Hwylusydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor, i amrywio’r Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol rhwng y cyfarfodydd yn ôl yr angen.

Awdur yr adroddiad: Margaret Parry-Jones

Dyddiad cyhoeddi: 10/07/2018

Dyddiad y penderfyniad: 17/04/2018

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 17/04/2018 - Pwyllgor Trosolwg a Chraffu yr Amgylchedd

Accompanying Documents:

 

Related Pages

Useful Websites

Useful Documents